Om ekologiskt vin

Ekologiskt vin blir mer och mer efterfrågat på Systembolaget och de har som mål att minst 10% av allt de säljer ska vara ekologiskt år 2020. Vi på Viva Wine & Spirits har gått ett steg längre och har redan i dag nått detta mål och är idag marknadsledande på ekologiska viner på den svenska marknaden.

Ekologiskt vin

Sedan många tusen år tillbaka i tiden har människan odlat och producerat vin. Vinet som man gjorde då skulle vi idag definiera som ekologiskt vin. Odlingen skedde utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Fram till för en 50-60 år sedan så var allt vin som importerades till Sverige ekologiskt, det var först runt 60–70-talet som man började att använda sig av bekämpningsmedel vid vinodling i någon större utsträckning.
I Systembolagets sortiment finns idag en stor och växande andel ekologiska viner. EU:s definition på ekologiskt vin är att de har framställts och odlats utan konstgödsel, naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och andra icke tillåtna tillsatser.

om_ekovin_bild

Vad skiljer den ekologiska vinproducenten från den konventionella?

Den konventionella vinproducenten arbetar mer med orsak och verkan. För den ekologiske producenten innebär ekologisk odling att många åtgärder såsom växtföljd, sortval, ogräsbekämpning, uppbindning av plantor, dränering, minskning av bladvolymer, val av odlingsplats m.m. görs med tanke på att minimera ogräs-, skadedjurs- och svamptryck. Detta var självklara val som vinproducenten gjorde förr i tiden. Men med intåget av kemiska bekämpningsmedel och konstgödning behövde man inte tänka på samma sätt, eftersom de kemiska bekämpningsmedlen är effektiva och förhållandevis billiga.

Biologisk nedbrytbart

Den ekologiska vinodlaren bekämpar istället skadedjur och svampar med hjälp av biologisk nedbrytbara preparat. Man nyttjar växtföljd och olika odlingstekniker istället för att använda kemiska medel. Det tar mer tid i anspråk för vinodlaren och ofta blir skörden något mindre när man odlar ekologiskt.
Den ekologiske vinodlaren bekämpar ogräsen i sina odlingar med mekanisk ogräsharv, flamning och handhackning, istället för kemiska preparat. Eftersom inte effekten är hundraprocentig, får man en rik mångfald i många ekologiska vingårdar. Som gödsel använder man organiska gödsel till sina marker, istället för kemiskt framställt sådant.

Läs mer om vad de olika märkningarna på ekologiska viner betyder via länken nedan.

Vad betyder märkningen?